Sejlnet.dk

Back Home

Her kan du tilføje egne oplysninger om møghavne, gode havne. Superhavne. Sure havnefogeder, rare havnefogeder. Kort sagt alt hvad vi sejlere kan bruge af efterretninger.

Billede: 

Hejlsminde

Placering

55° 21' 34.3836" N, 9° 36' 8.4636" E

Normal vandstand er ca. 2,1-2,3 meter ved de laveste steder. Den blev uddybet en smule sidste år. Vær dog opmærksom på at holde dig inden for afmærkningerne. Vi sejlede en Maxi 1000 fra Middelfart og til Hejlsminde i lørdags, og der var der blæst RIGTIG meget vand ud af havnen (ca. 60 cm under normalt). Den stikker det samme (1,7 m), og der strejfede vi bunden 2 gange, dog ikke ret meget. Jeg har sjældent set det så ekstremt før. Der er fin sandbund i indsejlingen, så man stopper jo bare op (hvis man da ikke har for meget fart på Smile).

Dragør Lystbådehavn

Placering

55° 35' 23.9748" N, 12° 40' 53.6916" E

De 2 røde og 2 grønne stager ved Dragør Lystbådehavn, der markerer sejlrenden ind og ud af havnen, er ikke blevet lagt ud endnu. Dette står på Dragør havns hjemmeside:

Fartøjet, der skal grave i indsejlingsrenden til Lystbådehavnen, er forsinket, men starter på oprensningen i starten af uge 14. Afmærkningen udlægges først efter oprensningen, og molefyrene tændes først, når afmærkningen er udlagt. Dragør Havn kan således ikke anbefale, at renden besejles inden da.

Bâckviken Hven 03-04 APR 12

Placering

55° 53' 38.4072" N, 12° 42' 25.092" E

Var i Bäckviken havn på Hven den 03-04. APR 2012. Der hersker travlhed på hele havneområdet. Anduvning med lystbåde kan ikke anbefales i øjeblikket, da der mangler færdiggørelse af bolværker og bådebroer. Der fremstår kun rene betonelementer og betonpæle. Man er ved at bygge ny færgeterminal samt nye broer til lystsejlere.

Ved NE vind over 9 m/s er båden vanskelig at fortøje mod de manglende træbolværker. Der er dog pæle til agterfortøjninger, der muliggør agterspring, men så er det vanskeligt at komme i land.

Meget støj fra pælebankning og arbejdskøretøjer fra kl. 0600.